Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2229/1 v k. ú. Stodůlky společnosti Easy Building, s. r. o., IČO 02838168

09. 10. 2023
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0415/2023

Dokumenty ke stažení