Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem částí pozemků parc. č. 2273/7, parc. č. 2273/8, parc. č. 2274/4, parc. č. 2274/5, parc. č. 2403/4, parc. č. 2586/3, parc. č. 2653, parc. č. 2654/17, parc. č. 2654/40, parc. č. 2654/3, parc. č. 2654/7, parc. č. 2654/10, vše v k. ú. Stodůlky spol. PREdistribuce, a. s.

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0286/2024

Dokumenty ke stažení