Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2341/1 v k. ú. Stodůlky, za účelem připojení rodinného domu k vodovodní přípojce

29. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0233/2023

Dokumenty ke stažení