Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc. č. 2342/314 a parc. č. 2342/317 v k. ú. Stodůlky za účelem rekonstrukce fasády a lodžií BD Kurzova 2241-2245

26. 02. 2024
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0077/2024

Dokumenty ke stažení