Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem částí pozemků parc. č. 2342/484 a parc. č. 2342/485, vše v k. ú. Stodůlky, s PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, za účelem stavby „Praha 13 – Stodůlky, Ohrada 2, EVR, obnova kNN, S-149651″

11. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0371/2023

Dokumenty ke stažení