Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2652/1 v k. ú. Stodůlky

31. 07. 2023
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0317/2023

Dokumenty ke stažení