Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2653 a části pozemku parc. č. 2571/3, vše v k. ú. Stodůlky

11. 03. 2024
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0109/2024

Dokumenty ke stažení