Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2909/1 v k. ú. Stodůlky spol. EQUANS Services, a. s.

06. 05. 2024
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0196/2024

Dokumenty ke stažení