Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem částí pozemků v k. ú. Stodůlky za účelem akce „Obnova kabelů kNN – Ohrada 3“ s PREdistribuce, a. s., IČO 27376516

29. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0234/2023

Dokumenty ke stažení