Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části stavby komunikace na pozemku parc. č. 2654/55 v k. ú. Stodůlky

09. 10. 2023
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0419/2023

Dokumenty ke stažení