Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem dvou bytů za smluvní nájemné

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 648/1999

 
 


 


 


I. schvaluje
pronájem bytu č.2, o vel. 1+1, čp.1548, ul. Heranova za smluvní nájemné ve výši 6.000,-Kč Janu Slavíčkovi ve smyslu “Zásad” včetně náhradníka Lenky Kubůpronájem bytu č.14, o vel. 1+1, čp.1559, ul. Kálikova za smluvní nájemné ve výši 10.000,-Kč Michalu Kavkovi ve smyslu “Zásad” včetně náhradníka Petry PleskačovéII. MĚNÍ


“Zásady postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ P – 13 (včetně služebních – školnických a domovnických bytů)“ v bodě 5.2 z délky pronájmu 2 roky na 1 rok s automatickou prolongací s účinností od 1.1.2000