Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem kina Stodůlky

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 49/2000


 

I. NESouhlasí


s pronájmem kina Stodůlky nájemci “Válkovo divadlo” za stávajícího stavu objektuII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 14.03.00prostřednictvím Odboru investic prověřit současný stav objektu kina Stodůlky a navrhnout nutné opravy a objem finančních prostředků na jejich realizaci 


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 14.03.00provést revizi smlouvy se současným nájemcem objektu kina Stodůlky a předložit návrh na optimální využití těchto prostor