Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem náhradního bytu

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 432/1999

schvaluje

pronájem náhradního bytu č.11, o vel. 1+1, Husníkova 2085, Praha 5 za regulované nájemné paní Dagmar Hňupové. Uvolněný byt o vel. 3+1, Kurzova 2225 bude nabídnut za úhradu pohledávky na úřední desce