Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem nebo prodej části pozemku parc. č. 2254 v k.ú. Stodůlky

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 310/1999

 

doporučuje mz

souhlasit s prodejem části pozemku parc.č. 2254 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Stodůlky za odhadní cenu panu Mráčkovi