Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem nebytového prostoru Hostinského 1536 MUDr. Bělské

30. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 163/1999

I. Souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy na NP – ordinaci, Hostinského 1536 na dobu určitou 3 roky za nájemné 1.200,- Kč/m2/rok


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 06.04.99


zajistit uzavření nové NS s MUDr. Bělskou a vyvěšení záměru pronájmu na úřední desku MÚ