Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem nebytových prostor

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 80/2000

I. Souhlasí


s tím, aby v roce 2000 nebyl uplatněn inflační koeficient u nájemného za nebytové prostory v objektech MČ Praha 13 ani navýšení nájemného tam, kde je toto navýšení zakotveno v nájemní smlouvěII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 14.03.00předložit radě k posouzení ekonomický dopad snížení nájemného ve stávajících pronajatých nebytových prostorách, přičemž toto snížení by bylo řešeno formou dodatku ke stávajícím nájemním smlouvámIII. ukládá

*


komisi


[KOM]


T: 28.03.00majetkové a privatizační vypracovat návrh rozdělení nebytových prostor v objektech MČ P 13 dle jejich užívání do několika cenových kategorií (pro podnikatelskou činnost, pro nevýdělečnou obecně prospěšnou činnost, pro připojení k bytovým prostorám, ostatní)