Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem obecních bytů

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 90/2000


~I. schvaluje
1. pronájem bytu o vel. 1+0, čp. 2163, ul. Ovčí hájek na veřejně prospěšné služby (MÚ), za smluvní nájemné 3.558, – Kč panu Milanu Vávrovi na dobu určitou 1 roku ve smyslu “Zásad” včetně náhradníka p Františka Pospíšila2. pronájem bytu o vel. 1+1 , č.p. 2204, ul. Přecechtělova na veřejně prospěšné služby (školství):


za smluvní nájemné 2.500,- Kč a převzetí pohledávky ve výši 27.420,- KčKristýně Šottnerové na dobu určitou 1 roku ve smyslu “Zásad” vč. náhradníka pí Miroslavy Kuropčákové3. pronájem bytu o vel. 1+1, č.p. 1965, ul. Mohylova za regulované nájemné za postoupení pohledávky ve výši 382.000,- Kč pí Haně Výtiskové včetně náhradníka pí Ivety Zetkové