Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem obecních pozemků par. č. 278/25, 268/12 a 264/5 v k.ú. Stodůlky fa KÁMEN Zbraslav s.r.o.

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 24/2000

I. Souhlasí


s pronájmem pozemků par.č. 278/25, 268/12 a 264/5 v k.ú. Stodůlky za stejných podmínek a termínů jaké byly uvedeny v původní nájemní smlouvě ze dne 1.4.1997, tj. formou cese převést z původního nájemce PIONEER-TRANSPORTBETON, a.s.na fu KÁMEN Zbraslav, s.r.o.II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 31.03.00vypracovat (ve spolupráci s OLP) a podepsat Dodatek k nájemní smlouvě se společností PIONEER-TRANSPORTBETON, a.s.