Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem pozemků par. č. 21/6 a 21/7 k.ú. Stodůlky

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 461/1999

I. Souhlasí


s pronájmem pozemků 21/6 a 21/7 o celkové výměře 322 m2 za nájemné ve výši 30,- Kč/m2/rok – do změny právního předpisu upravujícího nájemné z  pozemků nesloužících k podnikání nájemceII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.10.99prostřednictvím OSOM zveřejnit záměrIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.11.99předložit starostovi Ing. P. Bratskému k podpisu nájemní smlouvu