Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem pozemku par.č. 2310/2 v k.ú. Stodůlky

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 85/2000

  I. Souhlasí


s pronájmem pozemku parc.č. 2310/2 o přibližné výměře 210 m2 na dobu 20 let ve výši 140,- Kč/m2 za rok, od 1. července 2000 s tím, že uzavřená nájemní smlouva nabude platnosti dnem podpisu a účinnosti uzavřením kupní smlouvy na sousední pozemkyII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 10.03.00zveřejnit tento záměrIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 01.07.00podepsat nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc.č. 2310/2