Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem pozemku parc.č.20.10./3 p. Pechrovi

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 646/1999

 


I. Souhlasí


a) s pronájmem pozemku par.č.2010/3 o vým.216 m2 za 5 Kč/m2/rok panu Perchovi


b) s oplocením pozemku par.č.2010/3


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 31.12.99


zveřejnit záměr


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 29.02.00


prověřit vlastnický vztah k uvedenému pozemku vzhledem k údaji ve výpisu z katastru nemovitostí (neuspořádaný) a poté podepsat nájemní smlouvu