Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem pozemku parc.č. 795/1 v k.ú. Stodůlky za účelem zařízení staveniště pro stavbu “rekonstrukce bytového domu Mydlárna

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 215/1999

I. Souhlasí


s pronájmem 340,0 m2 na parc. č. 795/1 v k.ú. Stodůlky za účelem zařízení staveniště po dobu 8 měsíců za cenu 39.894,- KčII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 10.05.99ve spolupráci s OSOM zveřejnit tento záměrIII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 15.06.99podepsat nájemní smlouvu na pozemek 795/1 jako staveniště pro rekonstrukci bytového domu “Mydlárna”