Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem s následným odprodejem pozemku č. parc. 2780/348 k.ú. Stodůlky

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 537/1999

NEMÁ NÁMITEK

aby MHMP pronajal a následně odprodal pozemek č. parc. 2780/348 k.ú. Stodůlky