Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem sálu ve sportovní hale Bellušova

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 665/1999


 
 


 Souhlasís uvolněním finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 13, odd. par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, pol. 5169 ve výši 10. 000,- Kč na pronájem sálu ve Sportovní hale Bellušova na uspořádání Mikulášské zábavy pro děti, která se uskutečnila dne 4.12.1999