Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem zahrádek v k.ú. Motol na parcele 501

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 423/1999

I. Souhlasí


s pronájmem pozemku parc.č. 501 v k.ú Motol zájemcům o užívání zahrádek a uzavření nájemních smluv na dobu neurčitou do doby než bude uvedený pozemek převeden na Praha 5 za cenu 5 Kč za 1 m2 a rok dle usnesení č. 21 ze dne 13.1.1998 MHMP.II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.09.99prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.12.99


Ing. Bratskému podepsat nájemní smlouvy se zájemci o užívání zahrádek:Josefem Hamarem


Čuřínova 590/14, Praha 4 užívá díl č. 2


Pavlem Pospíšilem


Zelenečská 127/30, Praha 9 užívá díl č. 4 a 8


Anežkou Průšovou


Štefánikova 30, Praha 5 užívá díl.č. 5


Zdeňkem Hourou


Kurzova 2200, Praha 5


Ludmilou Fialovou


Kurzova 2200, Praha 5


Šárkou Šebelovou


Španielova 1259/57, Praha 6


Milenou Svorovou


Na Valentince 9, Praha 5


Svatavou Albrechtovou


Bellušova 1807, Praha 5


Náhradník: Květa Kropáčková, bytem Amfórová 1925, Praha 5 -LužinyIV. ukládá

*


majetkové komisi


[PEWE]


T: 31.12.99


ve spolupráci s OSOM zajistit náhradní zájemce o pronájem zahrádek, v případě, že výše uvedení zájemci nebudou souhlasit s podmínkami nájemní smlouvy