Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Propachtování pozemků parc. č. 581/21, 581/23, 581/44 a 581/45, vše v k. ú. Třebonice

11. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0379/2023

Dokumenty ke stažení