Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prošetření stížností na jednání pracovníků MÚ v roce 1999

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 127/2000

bere na vědomí

písemnou informaci o přešetření stížností na pracovníky MÚ podané v roce 1999