Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2022 v oblasti využití volného času

15. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0184/2023

Dokumenty ke stažení