Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2023 v oblasti využití volného času

22. 04. 2024
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0169/2024

Dokumenty ke stažení