Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Průběžná zpráva za desáté zúčtovací období od 1.1.2020 do 31.12.2020 – zavedení energeticky úsporných opatření metodou Energy Performance contracting ve školách a školkách MČ Praha 13

25. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0461/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 25.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0461/2021 ze dne 25.10.2021

7. Průběžná zpráva za desáté zúčtovací období od 1.1.2020 do 31.12.2020 – zavedení energeticky úsporných opatření metodou Energy Performance contracting ve školách a školkách MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

Průběžnou zprávu za desáté zúčtovací období id 1.1.2020 do 31.12.2020 – zavedení energeticky úsporných opatření ve školách a školkách MČ Praha 13

II. souhlasí

s výplatou částky odpovídající 50 % nadúspory tj. 575.045 Kč s DPH společnosti ENESA, a.s. Tato finanční částka bude hrazena z rozpočtu odboru školství.

III. pověřuje

starostu Ing. Davida Vodrážku podpisem Průběžné zprávy

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 10.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení