Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekapitulace LSPP

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 478/1999

I. bere na vědomí


rekapitulaci LSPP, předloženou ZS Ing. MozremII. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 31.12.991/ svolat lékaře, zajišťující v současné době LSPP pro Prahu 13 a informovat je o nastávajících změnách spolu s poděkováním za dosavadní služby a s nabídkou další spolupráce


2/ v součinnosti s JUDr. Černou připravit ukončení smluvního vztahu s firmou Pragomedika a


uzavřít nový smluvní vztah na zajišťování LSPP pro Prahu 13 s FN Motol