Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekolaudace atelierů na byty

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 394/1999

I. Souhlasí

a) s rekolaudací některých uvolněných ateliérů na byty


b) s rekolaudací těchto ateliérů za použití finančních prostředků MČ P 13 z VHČ


c) s nabídkou již zrekonstruovaných bytů za smluvní nájemnéII. doporučuje mzsouhlasit s použitím finančních prostředků pro rekonstrukci ateliérů na byty z rozpočtu VHČ a požadovat státní příspěvek na vytvoření nových bytových jednotekIII. ukládá


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 31.12.99


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 31.12.99


aby ve spolupráci se SF a Oby průběžně zajišťovali rekonstrukci a rekolaudaci uvolněných ateliérů a nabídku již upravených bytů za smluvní nájemné na úřední desce dle schválených zásad