Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekolaudace ateliérů na byty

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 126/1999
 


 


 I. schvaluje

  1. záměr rekolaudace uvolněných ateliérů v bytových domech MČ P 13 na byty  2. rekonstrukci těchto ateliérů za použití finančních prostředků MČ P 13 z VHČ  3. nabídnutí již zrekonstruovaných bytů za smluvní nájemnéII. ukládá


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.12.99


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.12.99


aby ve spolupráci se SF a Oby průběžně zajišťovali rekonstrukci a rekolaudaci uvolněných ateliérů z prostředků VHČ a zajistili zveřejnění nabídky již upravených bytů za smluvní nájemné na úřední desce dle schválených zásadIII. ukládá

*


Místní radě


[MR]


KT: 30.06.00předkládat zastupitelstvu pravidelnou informaci o takto zrekolaudovaných ateliérech