Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekonstrukce a rekolaudace společných prostor v domech MČ P 13 na byty

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 435/1999

 I. Souhlasía) s rekonstrukcí a rekolaudací vhodných společných prostor na byty za použití finančních prostředků MČ P 13 z VHČ


b) s nabídkou již rekonstruovaných bytů za smluvní nájemnéII. doporučuje mz


souhlasit s použitím finančních prostředků pro rekonstrukci vhodných společných prostor na byty z rozpočtu VHČ


III. ukládá


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.12.99


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.12.99


ve spolupráci se SF a Oby průběžně zajišťovat rekonstrukci a rekolaudaci vhodných společných prostor na byty a zveřejňovat nabídku pronájmu takto vzniklých bytů za smluvní nájemné na úřední desce dle schválených zásad