Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekonstrukce a rekolaudace společných prostor v domech MČ P 13 na byty

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 125/1999


 








 


 


 


I. schvaluje



  1. rekonstrukci a rekolaudaci vhodných společných prostor na byty za použití finančních

prostředků MČ P 13 z VHČ




  1. nabídnutí již zrekonstruovaných bytů za smluvní nájemné



 


II. ukládá














*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 31.12.99


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 31.12.99



aby ve spolupráci se SF a Oby průběžně zajišťovali rekonstrukci a rekolaudaci vhodných společných prostor na byty z prostředků VHČ a zajistili zveřejnění nabídky pronájmu těchto bytů na úřední desce za smluvní nájemné dle schválených zásad