Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekonstrukce bytu v ul. Vackova 1560 nájemce pan Herda

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 227/1999

I. NESouhlasí


podílením se MČ na financování rekonstrukce bytového jádra a výměny kuchyňské linky v poměru 50% z nákladů dle požadavku pana HerdyII. Souhlasís finančním příspěvkem ve výši 30.000,- Kč na rekonstrukci bytového jádra a výměny kuchyňské linky pana Herdy, bytem Vackova 1560. Příspěvek mu bude proplacen po provedení rekonstrukce, jejíž kontrolu provede SF Intergate, a po předložení kopie faktury za provedené práce.III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 30.06.99zajistit plnění rozhodnutí MR a informovat SF Intergate o úkolu, plynoucím z tohoto usnesení