Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rekonstrukce chodníku v ul. Šafránkova, Praha 13 – výzva třem zájemcům

05. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 483/1999 


 


 
I. Souhlasíse zadáním a vyhlášením veřejné soutěže formou výzvy třem zájemcům na rekonstrukci chodníku v ul. Šafránkova, Praha 13II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.10.99zabezpečit vyhlášení výzvy třem zájemcům v souladu s bodem 1 tohoto usneseníIII. jmenujekomisi pro vyhodnocení nabídek ve složení:členové náhradníci


Ing. Dvořák Ing. Mozr


p. Weber Ing. Fiala


pí. Seiková Ing. Korábová


pí. Hylmarová pí. Albrechtová


Ing. Uramová pí. Kovářovátajemník komise: pí. Brabencová


odborný poradce: Mgr. Strejčková