Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

“Rekonstrukce střešních plášťů ZŠ Brdičkova 1878 a Gymnázaia J. Heyrovského Mezi školami 2475, Praha 5” – výzva více zájemcům

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 315/1999


 

I. vyhlašuje


výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele zakázky Rekonstrukce střešních plášťů ZŠ Brdičkova 1878 a Gymnázaia J. Heyrovského Mezi školami 2475II. schvalujekomisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:


člen náhradník


Ing. Dvořák Ing. Bratský
  1. Kužel p. Weber


p. Hartman PharmDr. Chudoba
  1. Šimáček p. Soukup


p. Mošovský pí Hylmarová


tajemnice komise: pí Faltejsková


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.06.991/ vyzvat firmy uvedené v příloze materiálu k podání nabídky na zhotovitele zakázky


“Rekonstrukce střešních plášťů ZŠ Brdičkova 1878 a Gymnázium J. Heyrovského


Mezi školami 2475, Praha 5” 


2/ upravit text zadání takto: ad b) doba zahájení plnění zakázky : 07/99


ad d) způsob hodnocení: 1. záruka na jakost


2. výše nabídkové ceny


3. výhodnost smluvních podmínek

    1. doba plnění    2. použitá technologie