Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Řešení nedobytné pohledávky – firma AutoStyl

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 135/1999


 


 
 


 


I. schvalujeodepsání penále ve výši 27.968,- Kč firmě AutoStyl za neplnění uzavřené smlouvyII. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


KT: 30.11.99jednat s fou AutoStyl o rozložení pohledávky v celkové výši 760 tis. Kč do jednotlivých splátek na základě splátkového kalendáře a výsledky jednání předložit místní radě