Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Řešení nedobytné pohledávky

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 479/1999

I. Souhlasí


s odepsáním penále ve výši 27.968,- Kč firmě AUTO STYL za neplnění uzavřené smlouvyII. doporučuje mz1/ schválit odepsání penále ve výši 27.968,- Kč firmě AUTO STYL za neplnění uzavřené


smlouvy


2/ uložit ZS Mozrovi jednat s firmou AUTO STYL o rozložení pohledávky v celkové výši


760 tis. Kč do jednotlivých splátek na základě splátkového kalendáře


3/ uložit místní radě schválit splátkový kalendář a sledovat jeho plnění