Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Řešení pohledávky na nájemném pí. Ilony Hyské

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 12/1999

 

usnesení  č. 012  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


     I.     NESouhlasí                


    


s prominutím penále pí. Hyské ve výši  161.867,- Kč


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.02.99


 


v součinnosti s bytovým odborem a se SF INTERGATE zabezpečit potřebné právní a organizační kroky ve smyslu usnesení MR (žaloba, poskytnutí náhradního ubytování, nabídka pronájmu  s úhradou dlužné částky )