Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revokace části usnesení č. 290/97 MZ P 13

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 69/1999

I. REVOKUJE

usnesení č.290 MZ P13 z 29.1.1997 v bodě II.takto:


II. Souhlasíse směnou obecních pozemků par.1236/24 o vým.2455 m2,par.č.1236/128 o vým.881 m2, par.č.1236/41 o vým. 80 m2, par.č.1236/42 o vým. 41 m2 a par.1236/43 o vým.50 m2 se společností MS-MEDOX , za pozemky par.č.1236/28 o vým. 1782 m 2 , par.1235/132 o vým.443 m 2 , par.č.1235/30 o vým. 157 m2, par.č.1236/126 o vým. 483 m2 a par.1236/78 o vým.553 m2 .Rozdíl ve prospěch MČ P13 o výměře 89 m2 bude spol. MS-MEDOX finančně vypořádán ve výši 1000,-Kč/m2 včetně údržby těchto pozemků a komunikací.III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 08.04.99prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr