Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revokace usn.č.326/12.MR ze dne 15.6.1999

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 390/1999


 

I. poZASTAVUJE

plnění usnesení č. 326 z 12. schůze MR (15.6.1999) v bodech II. a III.II. pověřuje


*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 22.08.99


*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


T: 22.08.99aby ve spolupráci s LPO, EKO, OKHDF a SF Intergate prověřili námitku SF IntergateIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.08.99předložit na jednání MR v srpnu 1999 výsledek prověření námitky a návrh řešení