Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revokace usnesení č. 326 z 12.schůze MR MČ Praha 13 z 15.6.1999

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 578/1999
 


 


I. bere na vědomíporušení zásad pronájmu nebytových prostor SF INTERGATE v 6.případech za období říjen 1998 až duben 1999.II. Souhlasí


s uplatněním náhrady škody z ušlého nájmu u SF INTERGATE z pronájmu nebytových prostor Hostinského 1536 ( 1 000,- Kč/m2/rok ) ve výši 11.250,-Kč.


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.11.99aby ve spolupráci s EKO zajistil uplatnění náhrady škody z ušlého nájmu u SF INTERGATE v souladu s rozhodnutím MR.