Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revokace usnesení MR č.031 ze dne 18.1.2000

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 122/2000

I. REVOKUJE


usnesení č. 031 z 2.schůze MR ze dne 18.1.2000, které se týkalo pronájmu bytu č. 27 o vel. 1+1, ul. Kettnerova, č.p. 2053 manželům Peštovým. Předmětný byt měl být poskytnut jako bytová náhrada ve smyslu rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j. 13 C 303/94.II. Souhlasís pronájmem výše uvedeného bytu Věře Jakubcové a Jarmile Jakubcové (příbuzenský vztah matka a dcera), jako bytu náhradního, na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j. 8 C 348/93-22 z domovnického bytu o vel. 3+1, který bude nabídnut na úřední desce za postoupení pohledávky ve smyslu “Zásad”