Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revokace usnesení MR č. 529 z 15. schůze dne 8.9.98 – nájemní smlouva JUKLÍK

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 30/1999

 

usnesení  č. 030  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     I.     REVOKUJE           


 


své usnesení č. 529 ze dne 8.9.1998 z 15. schůze takto:


Část B, text čl. III. smlouvy se nahrazuje tímto zněním v dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí nájemní uzavřené dne 7.4.1998 mezi MČ P 13 a BABY CLUB JUKLÍK, s.r.o.


 


     II.     Souhlasí             


 


s textem přiloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí nájemní


 


     III.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.01.99


 


podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí nájemní a zajistit podepsání dodatku zástupcem BABY CLUB JUKLÍK, s.r.o.