Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření Domu kultury Mlejn Praha 13 za rok 1999

06. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 108/2000

I. Souhlasí


s rozborem hospodaření Domu kultury Praha 13 za rok 1999II. doporučuje mzSCHVÁLIT rozbor hospodaření Domu kultury Praha 13 za rok 1999


III. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 14.03.00ve spolupráci s OLP předložit radě a následně zastupitelstvu návrh nové Zřizovací listiny a Statutu DK Mlejn