Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0456/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0456/2022 ze dne 21.11.2022

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022

Rada městské části

I. souhlasí

s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 (rozbor hospodaření hlavní činnosti, rozbor hospodaření zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor hospodaření příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb)

II. souhlasí

s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi předložit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 na nejbližší zasedání zastupitelsva

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.03.2023

IV. doporučuje

ZMČschválit rozbor hospodření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení