Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0349/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0349/2021 ze dne 30.08.2021

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021

Rada městské části

I. souhlasí

s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 (rozbor hospodaření hlavní činnosti, rozbor hospodaření zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor hospodaření příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb)

II. souhlasí

s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi předložit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 na nejbližší zasedání zastupitelstva

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 08.09.2021

IV. doporučuje

ZMČschválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení