Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření Místního domu dětí a mládeže za I. pololetí roku 1999

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 112/1999


 
 


 


I. schvalujerozbor hospodaření Místního domu dětí a mládeže za I. pololetí roku 1999II. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 31.12.99hledat možnosti navýšení finančního příspěvku MDDM pro II. pololetí roku 1999